Poniższe produkty dostępne są wyłącznie na zamówienie
 formularz zamówienia

JM.005
Axilla-length sleeve
kolory: beige, black,
brown, pink, blue
JM.005.2 Axilla-length
sleeve with gauntlet
kolory: beige, black,
brown, pink, blue
JM.007 Child's sleeve
with shoulder strap

JM.008 Sleeve with shoulder strap
JM.007 dla dzieci
w wieku 0 - 14 lat

kolory: beige, black,
brown, pink, blue