W imieniu firmy Nagor przedstawiamy program gwarancyjny
dla pacjentek korzystających z implantów piersiowych Nagor:

"Nagor jest światowym liderem w produkcji implantów
piersiowych. Jesteśmy wyjątkowo zaangażowani
w działalność innowacyjną oraz badania naukowe.
Nasze implanty piersiowe są wytwarzane wyłącznie
w Wielkiej Brytanii. Program gwarancyjny NagorEnhance
jest punktem przełomowym w zakresie powiększania
i rekonstrukcji piersi.

TWÓJ PROGRAM GWARANCYJNY NagorEnhance
Jest nam miło, że wybrałaś implanty piersiowe
Nagor. Poniżej znajdziesz Twoją osobistą kartę
programu gwarancyjnego NagorEnhance. Zachowaj ją w bezpiecznym
miejscu. Program gwarancyjny NagorEnhance zapewnia Ci spokój ducha. Jest dostępny bezpłatnie
dla wszystkich pacjentów, którzy wybrali implanty piersiowe Nagor. NagorEnhance to obecnie najbardziej innowacyjny program gwarancyjny o najszerszym zasięgu. Ta broszura została przygotowana, aby poinformować Cię o korzyściach z programu gwarancyjnego NagorEnhance. Prosimy, abyś poświęciła chwilę na zapoznanie się z warunkami, jaie on oferuje. Nagor jest jedyną firmą brytyjską, która specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu najwyższej jakości implantów piersiowych. Nasze poświęcenie i zaangażowanie w osiąganie najwyższej jakości naszych produktów pozwoliło nam zaoferować program gwarancyjny NagorEnhance. Nowy program gwarancyjny NagorEnhance obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku i ma następujące unialne orzyści: Automatyczne dołączenie do programu każdego pacjenta po wykonanej operacji chirurgicznej, dożywotnia możliwość wymiany implantu (proszę zapoznać się ze szczegółowymi warukami przedstawionymi w broszurze).

PROGRAM GWARANCYJNY DLA PACJENTA
1. Gwarancja dla pacjenta NagorEnhance dotyczy automatycznie wszystkich implantów piersiowych Nagor wypełnionych silikonem, wymienionych jak niżej:
- zastosowanych po 1 stycznia 2009
- implantów, które zostały zarejestrowane przed 1 stycznia 2009
- pod warunkiem, że zostały zastosowane przez odpowiednio wykwalifikowanego chirurga zgodnie
  z przyjętymi do tego celu procedurami i technikami

2. Dożywotnia gwarancja na przerwanie implantu lub poważne przypadki kapsuły zaciskającej - program gwarancyjny NagorEnhance umożliwia bezpłatną wymianę właściwego implantu dla pacjenta w przypadkach jak poniżej:
- w przypadku wewnętrznego przerwania implantu wskutek utraty integralności powłoki
- w poważnym przypadku kapsuły zaciskającej

3. Jeśli Twój chirurg uzna to za konieczne, program gwarancji NagorEnhance pokryje:
- wymianę implantu na rozmiar mniejszy lub większy w stosunku do tego wymienianego
- wymianę przeciwległego implantu

4. Automatyczne i bezpłatne odnowienie gwarancji po ponownej operacji - program gwarancji NagorEnhance ma zastosowanie automatycznie i bezpłatnie również do wszystkich, którzy otrzymują nowe wypełnione silikonem implanty piersiowe Nagor.

5. Przypadki nie pokrywane programem NagorEnhance:
- usuwanie implantu w wyniku decyzji pacjenta z powodu zmiany rozmiaru oraz innych powodów
  estetycznych
- pozostałe negatywne skutki inne niż przerwanie lub wylanie się implantu
- pozostałe negatywne reakcje inne niż kapsuła zaciskająca
- implanty przygotowywane na indywidualne zamówienie klienta
- roszczenia odnoszące się do kosztów interwencji chirurgicznej

Wytyczne dla pacjenta dla postępowania w przypadku reklamacji:
- Znajdź swoją kartę gwarancyjną NagorEnhance
- Umów się na wizytę u Twojego lekarza chirurga w celu omówienia i oceny klinicznej Twojego
  przypadku, aby rozstrzygnąć, czy może on być rozpatrywany w ramach programu gwarancyjnego
  NagorEnhance
- Twój chirurg skontaktuje się z Nagor, aby otrzymać odpowiednie pełnomocnictwo (autoryzację)
  do działania. Po wykonaniu przez chirurga ponownej operacji z zastosowaniem nowego implantu
  piersiowego Nagor otrzymasz nową kartę programu gwarancyjnego NagorEnhance.

Warunki programu gwarancyjnego NagorEnhance
- Program gwarancyjny NagorEnhance w żaden sposób nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.
- Jest on oferowany jedynie dla dobra pacjenta.
- Uprawnia pacjenta do domagania się wymiany implantu piersiowego bezpłatnie. Nie dotyczy
  natomiast innych produktów oraz nie obejmuje roszczeń innej natury, takich jak koszty operacji
  chirurgicznych.
- Uznanie roszczenia zgodnie z programem gwarancyjnym nie oznacza w żaden sposób, że Nagor
  przyznaje, że dany implant był lub jest z defektem lub że Nagor ponosi w związku z tym jakąkolwiek
  odpowiedzialność.
- Nagor zastrzega sobie prawo zmiany warunków programu gwarancyjnego w jakimkolwiek zakresie
  i w jakikolwiek sposób jak wybierze lub wycofania się z realizacji tego programu w całości
  w dowolnym terminie.
- Jeśli warunki programu gwarancyjnego ulegną zmianie lub program zostanie wycofany, Nagor dołoży
  wszelkich starań, aby zawiadomić o tym pacjentów, a także umieści szczegółowe informacje na ten
  temat na swojej stronie internetowej www.nagor.pl"